Home Uncategorized Poziv za društvene projekte mladih u Omladinskoj banci

Poziv za društvene projekte mladih u Omladinskoj banci

Ako imaš od 17 do 35 godina i želiš nešto da promijeniš u svojoj zajednici, a pri tom tvoja banka ima objavljen poziv, napiši i pošalji svoj projekat u tri koraka:

Korak 1) Registruj se i započni pisanje preko plusića na naslovnici lonca. Ako ti treba pomoć, detaljno pročitaj uputstvo Kako do projekta Omladinske banke?
Korak 2) Okupi tim (3-7 članova i članica, uzrasta 17-35 godina) i detaljno popuni prijavu u skladu sa kriterijima
Korak 3) Osvoji dovoljno glasova za pobjedu na kampanji 

PORED POKRETANJA PROJEKTA PREKO “KREIRAJ” MENIJA NA NASLOVNICI, MOŽEŠ TO URADITI I PREKO OVOG DIREKTNOG LINKA (ALI TEK NAKON VERIFIKOVANOG BROJA TELEFONA I POPUNJENIH UPITNIKA NA PROFILU): https://www.lonac.pro/project-details/0

Projekte prihvatamo do 16.07.2020. godine (do 14 sati). To znači da, do ovog datuma i sata, cijeli tvoj projektni tim treba da klikne na Pošalji prijavu, da bi status prijave bio U provjeri. Svi projekti koje odobri Odbor Omladinskih banaka, imat će priliku da se kandiduju na kampanju i da za njih glasa zajednica te tako omogući finansiranje projekta. Na kampanji glasanja pobjeđuju oni projekti sa najvećim brojem glasova, u okviru raspoloživog fonda, a za finansiranje je obavezno minimalno 50 glasova (čak i ako u fondu ima dovoljno sredstava).

Kampanja za glasanje je planirana od 28.07. do 03.08.2020. godine.

Kriteriji za projekte su:

1) Okupiš grupu od 3-7 članova i članica između 17 i 35 godina
2) Svi se registrujete u lonac.pro
3) Želite da provedete projekat na teritoriji gradova/opština/općina koje su objavile poziv
4) Od Omladinske banke vam treba minimalno 500 KM, a maksimalno 1.500 KM (osim u Omladinskoj banci Ugljevik, gdje je makimalan iznos granta 700 KM, i u Omladinskoj banci Jezero, gdje je maksimalan iznos granta 1.150 KM)
5) Pojedinci, preduzeća, ustanove, nevladine organizacije će podržati vaš projekat u robi ili novcu ili uslugama u iznosu od 50-200% od traženog iznosa
6) Projekat ćete provesti u periodu od 24.08.2020-24.10.2020.godine

Pored toga, projekat treba da:

1) Koristi zajednici u kojoj se provodi
2) Okuplja volontere i volonterke i ima dodatnu vrijednost – inovativan je, uključuje one koji su tradicionalno isključeni, ima pozitivan uticaj na okoliš, pazi na ravnopravnost…
3) Može da se provede u okviru navedenog vremena, sa ljudskim resursima i traženim budžetom koji je realan, detaljan i odgovara opisu projekta

Omladinska banka neće razmatrati projekat:

1) Ukoliko ga podnosi jedna osoba, nevladina organizacija, politička partija ili javna institucija
2) Koji poziva na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije ili promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života
3) U čijem budžetu su planirane plate i honorari za vas koji provodite projekat, te nabavka oružja (čak i ako je u sportske svrhe) ili opreme koja se povezuje sa naoružanjem
4) Kojem je svrha nabavka elektronske opreme. Ukoliko je kupovina elektronske opreme neophodna, u izuzetnim slučajevima može biti odobrena u iznosu višem od 30% od dodjeljenog granta
5) Ako se sredstvima banke planiraju platiti troškovi registracije udruženje ili druge vrste organizacije
6) Ako su sredstva Omladinske banke namijenjena za dodjelu grantova, odnosno sredstava drugim neformalnim grupama, pojedincima, orgazacijama ili sl.
7) Ako su u budžetu nedefinisani troškovi kao npr. nagrade, poklon bonovi, vaučeri i sl.
8) Ako troškovi ne mogu biti plaćeni preko žiroračuna
9) Čiji troškovi pokrivaju iznajmljivanje opreme od fizičkih lica

Nekoliko napomena/savjeta:

1) Kampanja za glasanje, za sve odobrene projekte od strane Odbora je planirana od 28.07. (od 14 sati) do 03.08.2020. godine do (14 sati). Više o kampanjama pročitaj ovdje.
2) Sve grupe koje pobijede na kampanji glasanja, potpisat će ugovor sa Fondacijom Mozaik prilikom čega će biti izvršena provjera identiteta i godišta projektnog tima.

Sretno!

Next articleDvanaest ideja bori se za pobjedu – Social Impact Award