Home NOVOSTI Prijavi se na REGIONALNI VIRTUALNI SAJAM INOVACIJA I PODUZETNIŠTVA “SARAJEVO 2020”

Prijavi se na REGIONALNI VIRTUALNI SAJAM INOVACIJA I PODUZETNIŠTVA “SARAJEVO 2020”

  • Sajam “Sarajevo 2020” je otvoren za sve inovatorice, inovatore, poduzetnice, poduzetnike, investitorice i investitore iz zemalja bivše Jugoslavije.

Rok za prijavljivanje 06.09.2020 – 22.11.2020.

OPŠTE INFORMACIJE 

Regionalni virtualni Sajam inovacija i poduzetništva “Sarajevo 2020” će se održati 23. i 24. novembra 2020. godine. Organizatori Sajma su Startup studio Fondacije Mozaik i Sarajevo Business Forum (SBF).

Glavni partneri Sajma su:

  • Svjetska federacija inovatorskih organizacija (IFIA)  
  • Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine (AIBIH) 
  • Udruga inovatora Hrvatske (UIH)  
  • Nacionalna asocijacija inovatora Sjeverne Makedonije (NAIM) 
  • Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (Slovenija)
  • Savez pronalazača Beograda  
  • lonac.pro – regionalna zajednica za aktivizam i preduzetništvo 

Finansijski partneri Sajma su vlade Švedske i Švicarske.

Sajam će se održati virtualno, preko online softvera Collectivibe uz tehničku podršku Agencija MaŠta (BiH) i Beyond 42 (Srbija).

Radni jezici su bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski.

O VIRTUALNOM SAJMU 

Osnovni cilj regionalnog virtualnog Sajma inovacija i poduzetništva „Sarajevo 2020“ je pomoći našim poduzetnicama i poduzetnicima da budu inovativniji, a inovatoricama i inovatorima da budu poduzetniji. Dodatno, cilj je u rad Sajma uključiti vodeće regionalne investitore, kako bismo svi zajedno podržali proces materijalizacije i komercijalizacije, odnosno uvođenje u proizvodnju i primjenu inovacija u zemljama bivše Jugoslavije.  

Sajam će, na jednoj strani, omogućiti inovatorima i poduzetnicima pristup kapitalu i lakšu komercijalizaciju inovacija i na drugoj, investitorima i firmama pristup inovacijama, kao najvrednijem resursu na kojem se temelji održivost i rast ekonomije. Dodatno, Sajam će ponuditi svim kompanijama priliku da tržištu regiona prezentiraju svoje inovativne proizvode i usluge. 

Sajam će se održati putem posebno kreirane online platforme koja omogućava postavljanje štandova i prezentaciju proizvoda kao i održavanje sastanaka sa učesnicima Sajma. Svi inovatori i poduzetnici će na štandu imati neograničeno vrijeme prezentovanja svoje ideje.

Više informacija na linku.

VIAlonac.pro
SOURCElonac
Previous articleOmladinska banka BiH: Treći poziv za preduzetnike i preduzetnice 2020!
Next articlePoziv za članstvo u Odboru Omladinske Banke Doboj Istok